Start


Exposita är ett företag som bygger broar till den säkra sidan genom att förutse, förebygga och förhindra att personer och företag eller organisationer blir

utsatta för olika typer av angrepp.

Inom riskbedömning och riskhantering avseende stalkning  erbjuder Exposita olika typer av stöd för att förebygga och förhindra våld från potentiella stalkare mot enskilda såväl som mot företag eller organisationer.


  • Kunskapsspridning om stalkning
  • Utbildning på olika metoder för att bedöma risk för våld
  • Experstöd och handledning i specifika ärenden

Copyright © All Rights Reserved

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro  kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt