Workshop

Workshop

Att vara stalkad innebär att vara utsatt för någon som fortsätter att höra av sig trots att den utsatte har sagt ifrån. Det kan skapa både rädsla och obehag för den utsatte och det kan även innebära betydande säkerhetsrisker för den enskilde såväls om företaget. Den som upplever sig vara stalkad behöver stöd och hjälp på olika nivåer beroende på hur stalkningssituationen ser ut.

 

Exposita erbjuder workshops i form av utbildningar kring olika metoder som du kan använda för att bedöma risk för stalkning och hur den risken ska hanteras. Bland annat så utbildar vi på screeningmetoden SAS-R som är ett första steg i att finna potentiella stalkare.

Utmaningen

Att göra en bra riskbedömning kräver ofta en expertkompetens på området som inte alltid är given på alla företag och organisationer. Det är därför av stor vikt att den kunskapen finns tillgänglig på ett eller annat sätt eftrsom konsekvenserna för den som utsätts för stalkning är stora och kan omfatta fler än enbart den som primärt är utsatt.

 

Det finns olika behov att bedöma och hantera risker, allt från att screena för stalkning till att göra fördjupade hot- och riskanalyser.

 

 

Lösningen

Exposita erbjuder workshops som utgår från din verksamhet. Tillsammans går vi igenom vilka typer av ärenden som är mest vanligt förekommade och vi konstruerar case utifrån detta. Workshopen består av utbildning på en metod för att bedöma risk på den nivå som ni önskar och därefter övar och prövar vi detta på de case som framtagits. Syftet är att ni ska kunna använda er av de metoder som ni lärt er i er verksamhet. Ett särskilt fokus lägger vi även på hur den uppkomna risken skall hanteras, dvs vad gör vi åt stalkaren och de problem som följer med stalkningen?

Copyright © All Rights Reserved

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt