SASH

Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH©)

Det ideala är att fånga stalkare innan deras beteende trappas upp till en ännu allvarligare situation, därför utvecklade Dr Troy McEwan, Dr Susanne Strand, Dr Rachel MacKenzie och Dr David James SASH som en metod för att screena för stalkning. Det är utformat som ett stöd för polis, myndigheter, företag, säkerhetsorganisationer och andra professionella som hanterar stalkningssituationer men som inte nödvändigtvis arbetar eller har tillgång till mer omfattande riskbedömningsmetoder.

SASH är en checklista som består av 16 faktorer som besvaras med ett ja/nej svar. Den är avsedd att vara en enklare form av risk- och hotbedömning som avser att mäta graden av oro för det specifika fallet i det akuta läget, inte en metod att bedöma den långsiktiga risken för fortsatt stalkning. Syftet med SAS-R är att hitta både den grupp av stalkere som har en låg grad av oro, det vill säga inga extra skyddsåtgärder behövs vid denna punkt, liksom den grupp av stalkers som har en förhöjd nivå av oro, där ett behov av dels omedelbara åtgärder finns men även som ett led i en mer omfattande riskbedömning som krävs innan du initierar en riskhanteringsplan.

SASH är tillgänglig gratis på begäran. En manual är för närvarande under utarbetning och kommer att finnas tillgänglig senare under 2015. Om du är intresserad av att använda SASH, skulle vi vara mycket intresserade av att diskutera det med dig. För beställning av ett exemplar, använd formuläret nedan.

Referens:

McEwan, T.E., Strand, S., MacKenzie, R.D. & James, D.V (2015). SASH (Screening Assessment for Stalking and Harassment). Ett screeningsverktyg för att bedöma stalkning. Exposita AB. Sundsvall, Sverige.

www.exposita.se/stalkning/sash.html

For english:

McEwan, T.E., Strand, S., MacKenzie, R.D. & James, D.V (2015).SASH (Screening Assessment for Stalking and Harassment). A screening tool for assessing possible stalkers. Stalkinc. Melbourne, Australia.

https://www.stalkingriskprofile.com/stalking-risk-profile/stalking-assessment-screen

 

© 2015 McEwan, T.E., Strand, S., MacKenzie, R.D., James, D.V.

Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH)

Bedömningsformuläret är gratis och skickas efter beställning i formuläret nedan. I samband med beställningen lagras era uppgifter så att ni kan erbjudas uppdateringar, utskick och inbjudningar till utbildningar.

 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt