Föreläsning

Föreläsning

Stalkning, är ett problem som har funnits i alla tider. Det uppmärksammades i större utsträckning som fenomen för cirka trettio år sedan i och med att det blev känt för allmänheten att kända personer hade varit förföljda av hängivna fans vilket resulterat i svåra våldsbrott. Med detta följde att fler och fler länder skapade lagar mot stalkning och på så sätt tog forskningsfältet fart. Faktum är att de flesta som stalkar någon är en före detta partner eller någon som redan är bekant med den som blir utsatt.

 

En person som stalkar kan inte enkelt beskrivas, utan brukar ofta kategoriseras i olika typologier som var för sig är väldigt olika, där motivet för stalkningen och den relation som finns mellan stalkare och den utsatte tas i beaktande.

 

Fokus i föreläsningarna kommer att vara frågor som t.ex: ”Vilka är stalkarna? Är de farliga? Vem blir utsatt? Om jag blir utsatt vad gör jag då?”

 

Utmaningen

Kunskap kring stalkning är en viktig komponent för att kunna skapa en säker och trygg miljö för dig och de som finns runt dig. Det innebär att det kan vara stora skillnader i vilket behov av kunskap som just du eller ditt företag behöver.

 

Ett företag måste kunna förebygga och hantera situationer där en medarbetare blir stalkad i egenskap av sin arbetsroll. Men företaget behöver även vara medveten om och kunna hantera om en medarbetare blir stalkad i egenskap av privatperson då det kan påverka arbetet i olika former.

 

Att vara stalkad av någon innebär alltid en säkerhetsrisk och det går inte att särskilja arbetstid från fritid för den som blir utsatt. Att bli stalkad innebär att vara utsatt dygnet runt.

Lösningen

Genom att skräddarsy en föreläsning utifrån de behov som ditt företag har, möjliggör vi en mer effektiv informationsinhämtning för era medarbetare. Föreläsningarna anpassar vi till era förutsättningar vad avser tid och rum. Det kan vara allt från en timme till en heldag i både mindre och större grupper i lokaler anpassade till era behov.

 

Föreläsningarna kan med fördel kombineras med workshops.

Copyright © All Rights Reserved

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt