Expertstöd

Expertstöd

För den som blir utsatt för stalkning påverkas hela livet. Det kan innebära att den utsatte ändrar sin livsföring och blir hämmad och tillbakadragen i vardagliga situationer. Att inte våga gå ut, att isolera sig, att vara rädd varje gång telefonen ringer kan vara några av de saker som den utsatte upplever. Som arbetsgivare till någon som utsätts för stalkning blir kraven stora, oavsett om stalkningen sker utifrån arbetsrollen eller som privatperson då den utsatte påverkas i så pass hög grad.

 

I särskilt komplicerade ärenden kan det behövas extra mycket stöd och hjälp till de som arbetar med att hantera den uppkomna risken för fortsatt stalkning och dess påverkan på individen och företaget. Då kan ditt företag behöva rådgivning av en oberoende expert på stalkning.

Utmaningen

Om någon vid ditt företag är utsatt för stalkning behöver du genomföra en rad åtgärder beroende på den specifika situationen.

 

Det kan vara svårt att förutse stalkarens beteende och de reaktioner som den utsatte får. Därmed försvåras arbetet med förebyggande åtgärder.

 

Även om det visar sig att rätt åtgärder vidtas kan det vara svårt att hantera situationen då stalkaren i sin besatthet kan genomföra mycket drastiska handlingar. Motivet till stalkningen är en viktig del att jobba efter vilket är grunden till att de skyddsåtgärder som sättas in också blir effektiva.

 

Lagen ger utrymme för tolkningar och det är av stor vikt att känna till dess möjligheter och begränsingar för att dels göra en bra skyddsplan och dels göra en hållbar dokumentation i syfte att få stalkaren att upphöra med sitt beteende.

 

Lösningen

Genom den forskning kring stalkning som vår expert bedrivit inom polis och rättspsykiatri under de senaste 15 åren har en god kännedom om stalkning och dess konsekvenser i olika miljöer erhållits. Stödet utformar vi efter era behov.

Copyright © All Rights Reserved

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt