Om

Exposita är ett kunskapsföretag som baseras på expertkompetens inom områdena riskbedömning och riskhantering.

 

Stalkning

Susanne Strand är docent i kriminologi och arbetar som forskare vid CFBS, Centre for Forensic Behavioral Sciences i Melbourne, Australien och vid CAPS, Centre for Criminological and PsychoSocial Research, avdelningen för Juridik, Psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.

 

Susanne forskar på risker för våld i olika kontexter sen 1997, med den tillämpade kriminologin som bas. Fokus i hennes forskning är risk för partnervåld, och risk för stalkning, att vara förföljd. Forskningen sker inom såväl polisen som rättspsykiatrin. I hennes forskning finns tydligt fokus på gender, vilket gör att kvinnor likväl som män studeras ur både den utsattes som förövarens perspektiv.

 

Hennes forskning har bland annat visat att användandet av strukturerade checklistor för bedömning av risk är en välfungerande metod att använda inom såväl polis, kriminalvård och rättspsykiatri för bedömning och hantering av risk för våld i olika kontexter.

 

susanne.strand@exposita.se

www.susannestrand.se

 

Copyright © All Rights Reserved

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt